สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน

สว.นภ.

คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - แดง

ต้นไม้ประจำโรงรียน

ต้นประดู่แดง